SALDIVAR, RODOLFO P. / GUINOBATAN, ALBAY

Name: SALDIVAR, RODOLFO P.

Church Address: UPC, TRAVESIA, GUINOBATAN, ALBAY