ATASIN, REYNALDO A. / MILAGROS, MASBATE

Name: ATASIN, REYNALDO A.

Church Address: UPC, PARAISO, MILAGROS, MASBATE