DELA CRUZ, ROY V. / STA. CRUZ, MANILA

Name: DELA CRUZ, ROY V.

Church Address: 2619-F SEVERINO REYES ST., STA. CRUZ, MANILA