MARTINEZ, APOLONIO F. / PLAINVIEW, MANDALUYONG CITY

Name: MARTINEZ, APOLONIO F.

Church Address: 918 FABELLA ST, PLAINVIEW, MANDALUYONG CITY