ELIJORDE,MERCEDES / MATI, DAVAO ORIENTAL

Name: ELIJORDE,MERCEDES

Church Address: MAMALI, MATI, DAVAO ORIENTAL