MANUBAG, JUAN R. / SAMAL CITY, DAVAO DEL NORTE

Name: MANUBAG, JUAN R.

Church Address: LIBUAK, BABAK, ISLAND GARDEN CITY SAMAL CITY, DAVAO DEL NORTE